Carex bebbii


Ecologie & verspreiding
Carex bebbii is een Noord-Amerikaanse soort in de sectie Ovales, waartoe ook C. leporina en C. crawfordii behoren. Op 14 juli 2011 werd deze soort voor het eerst in ons land gevonden, en wel in een stadsplantsoentje in Utrecht, door Jac. Koopman en T. Dolstra. Ze groeide hier in meerdere pollen, samen met een andere Noord-Amerikaanse allochtoon, C. vulpinoidea. Carex bebbii werd eerder in Europa gevonden door B. Wallnöfer, in 1991 in Oostenrijk. De soort lijkt sterk op C. crawfordii, maar de hoofdjes zijn kleiner en compact. De bloeistengels zijn relatief lang, rond de 80 cm. Uiteraard dienen ook de urntjes en vrouwelijke kafjes te worden vergeleken. De urntjes van C. crawfordii zijn smal en lang, die van C. bebbii korter en breder. De toekomst zal uitwijzen of ook C. bebbii een blijvertje wordt in ons land en/of Europa, net als zo veel andere soorten uit de Noord-Amerikaanse sectie Ovales. Wees evenwel alert op "vreemde" Hazenzeggen.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website