Carex x alsatica


Ecologie & verspreiding
Carex x alsatica is de hybride van C. demissa (C. oederi subsp. oedocarpa) en C. flava. Daar C. flava zeer zeldzaam is in ons land is ook de hybride zeer zeldzaam. Maar op de weinige plaatsen waar beide oudersoorten samen voorkomen kan soms met succes worden uitgekeken naar de hybride, die in alles intermediair is t.o.v. beide oudersoorten. De urntjes van C. x alsatica zijn leeg, dus gemakkelijk samen te drukken tussen duim en wijsvinger. Deze hybride is te vinden in schrale, min of meer kalkrijke hooilanden, vaak samen met (één van) beide ouders. In ons land is ze enkel aangetroffen op een viertal lokaties in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Een populatie in de Langstraat (N.-B.) komt daar al zeker 45 jaar voor en wordt jaarlijks op de voet gevolgd door de lokale plantenkenner Ad Wagemakers.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website