Carex x crepinii


Ecologie & verspreiding
Carex crepinii is de hybride van C. remota en C. vulpina. Ze is slechts eenmaal in ons land verzameld, in 1925 te Weurt (Gld.), maar hier kwam destijds ook C. x pseudoaxillaris [C. otrubae x C. remota] voor. Daar C. otrubae en C. vulpina sterk op elkaar lijken, in het verleden zelfs amper tot niet werden onderscheiden van elkaar, kan men zich voorstellen dat het benoemen van beider hybriden helemaal een hachelijke zaak is. Corporaal stelde evenwel in 1983 dat één exemplaar uit Weurt tot de hybride van C. remota x C. vulpina behoort. Over de juiste naamgeving van deze hybride is nog immer veel onduidelijkheid.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website