Carex x hibernica


Ecologie & verspreiding
Carex x hibernica is de hybride van C. aquatilis (Noordse Zegge) en C. nigra (Zwarte Zegge). Deze zeer zeldzame hybride is in ons land slechts bekend van twee plaatsen in Friesland. D.T.E. van der Ploeg en F. Rudolphy verzamelden materiaal in 1974 bij De Hoeve en in 1978 in/bij een moerasbosje aan de Tjonger. Daar C. aquatilis in ons land beperkt is tot de drie noordelijke provincies, zal ook hier slechts kans zijn om deze hybride andermaal te vinden. Men dient daarbij vooral te denken aan de Drentse en Friese beekdalen, waar beide oudersoorten op diverse plaatsen samen voorkomen.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website