Carex x ludibunda


Ecologie & verspreiding
Carex x ludibunda is de hybride van C. canescens (=C. curta; Zompzegge) en C. paniculata (Pluimzegge). Ze werd in 1961 voor het eerst in ons land gevonden, door H. Gaasenbeek, in het Reutumerveen (Ov.) Later, in 1981, werd ze ook nog gevonden door A. Corporaal in De Hasselter Stadsgaten bij Hasselt (Ov.), in vier jaar daarvoor gekapt elzenbroekbos. De hybride komt eveneens voor in het broekbos Westermaten bij Reutum (Ov.), waar de schrijver dezes in 1991 materiaal verzamelde. In 2012 bleek deze hybride daar nog steeds aanwezig te zijn. Ze zou toch ook buiten Overijssel voor moeten komen in ons land, daar beide oudersoorten algemeen zijn en vaak in elkaars directe nabijheid groeien, met name in broekbossen.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website