Elsbes

Sorbus torminalis


© R. van Leeuwen

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - -

Hoogte -

Geslachtsverdeling -

Wortels -

Stengels/takken - De ruwe schors is bruin en grijsachtig.

Bladeren - De eironde bladeren hebben drie tot vier  paar driehoekige spitse lobben. De onderste zijn groot en staan loodrecht af. Ze zijn getand. De onderkant is eerst grijsviltig behaard, maar wordt later kaal. Aan beide kanten zie je vier  of vijf  opvallende nerven.

Bloemen - De witte bloemen (0,9-1,4 cm) vormen samen schermachtige pluimen. Twee stijlen.

Vruchten - De eironde bessen zijn 1,25-1,5 cm. Bruin met vlekjes en een zure smaak.

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde, warme plaatsen op droge, kalkhoudende, vaak kleiige grond.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen) en struwelen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website