Cotoneaster ambiguus


© Gerrit Welgraven

Ecologie & verspreiding
Cotoneaster ambiguus is een grootbladige Cotoneaster en komt oorspronkelijk uit China. Ze lijkt in Europa een voorkeur te hebben voor standplaatsen in bossen. In Nederland is ze enkele jaren geleden voor het eerst waargenomen in de Noord-Oostpolder, in de struiklaag van een loofbos. De kans is groot dat de soort zich ook elders in Nederland zal vestigen en dat dit gevolgen zal hebben voor de lokale biodiversiteit. In omringende landen gedraagt de soort zich op meerdere vindplaatsen invasief. C. ambiguus is een struik tot ruim 2 meter hoog en eironde bladen. De bloeiwijze heeft 5 tot 11 bloemen en de (zwart)paarse vrucht heeft 2 tot 3 zaden. Hiermee onderscheidt ze zich van de vergelijkbare grote rondbladige C. bullatus, C. boisianusen C. rehderi.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website