Montbretia

Crocosmia x crocosmiiflora


© Leonie Tijsma

Ecologie & verspreiding
Montbretia is een tuinplant dat in de 19e eeuw in Frankrijk is ontstaan uit een kruising van twee oorspronkelijk Zuid-Afrikaanse soorten. Sindsdien heeft de soort zich op diverse plaatsen in Europa weten te verspreiden vanuit tuinafval. Montbretia groeit in stedelijk gebied, langs wegbermen en bosranden en op plekken waar tuinafval gedumpt wordt. Nieuwe vindplaatsen worden gevonden op dergelijke dumpplaatsen, waar de soort zich door middel van vegetatieve vermeerdering kan uitbreiden. Montbretia wordt gezien als een gematigd invasieve soort op kusthellingen in Ierland en Cornwall, maar buiten deze landen lijkt de soort vooralsnog minimale gevolgen te hebben voorde lokale biodiversiteit. De soort is in Nederland nog niet buiten tuinen aangetroffen.
Familie: Iridaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website