Gaudinia

Gaudinia fragilis


© Adrie van Heerden

Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: nieuwe soort (< 10 jaar in Nederland)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op matig voedselarme, vochtige grond
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website