Zompgras

Beckmannia syzigachne


© Peter Wetzels

Ecologie & verspreiding
Dit eenjarig of kortlevende gras is te vinden op zonnige, vochtig tot natte, humusrijke, vaak regelmatig overstroomde, zwak zure tot basische bodems, vaak op (zilte) klei. Ze verdraagt geen schaduw of sterke uitdroging. Ze groeit in natte graslanden, langs en in greppels en ondiepe(tijdelijke) poelen, langs waterstromen en in moerassen, in terreindepressies, in slecht producerende graanakkers en in bermen. De plant stamt uit Noord-Amerika en delen van Oost-Azië en is met graan of vogelvoer op tal van plaatsen terecht gekomen. De soort is zeer zeldzaam in Nederland. Vroeger werd ze veelal verward met haar zustersoort Beckmannia ericiformis, de vermelde oude vondsten daarvan (Rotterdam en Arnhem) slaan mogelijk op B. sizygachne. Ze is het best te onderscheiden door het feit dat er slecht één tweeslachtige bloem voorkomt in de aartjes (bij de ander een tweetal tweeslachtige bloemen). Ook verschilt het in lengte van de helmknoppen, respectievelijk 0,7-1,2 en 1,5-2 mm.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website