Bosstruisriet

Calamagrostis arundinacea


© Niels Jeurink

Ecologie & verspreiding
Bosstruisgras staat op meestal beschaduwde, warme en vochthoudende, basenrijke en niet te voedselarme, zure en humeuze, matig stikstofrijke, vaak zandig lemige tot pure lemige, vaak kiezelrijke, kalkarme of ontkalkte en verzuurde grond. De overblijvende bergplant groeit op lichte plekken in loof-, naald- en gemengde bossen, aan bosranden en op kapvlakten, ook in hoge onkruidenvegetaties op boomvrije plaatsen als lawinebanen en karrensporen. De soort is een bewoner van de bergstreken van Azië en Europa, het areaal reikt westelijk tot in België  en wordt ook als sierplant gebruikt. In Nederland  is de soort vroeger (in 1858) aangetroffen bij Loenen en is tegenwoordig nog slechts van één plaats uit het rivierengebied bekend. Het taxon lijkt habitueel sterk op Duinriet  en valt daarvan te onderscheiden door de makkelijk zichtbare, lange haren opzij van de overgang van bladschede naar de schijf, een kenmerk dat niet voorkomt bij de andere soorten het geslacht Struisgras.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,60-1,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Rechtopstaande, gladde stengels. Zodevormend.

Bladeren - De bladeren zijn ruw aan de bovenkant en 0,5-1,25 cm breed. Het tongetje is 2-4 mm lang.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is vrij dicht en wordt tot 25 cm lang. De naald van het kelkkafje steekt boven het aartje uit. De haren aan de voet van het kroonkafje zijn tot 0,25 keer zo lang als het kalfje.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Meestal beschaduwde plaatsen op vochthoudende, vaak lemige en stenige, kalkarme grond.

Groeiplaats - Bossen (lichte loofbossen en naaldbossen), bosranden en kapvlakten.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website