Juncus anthelatus


© Niels Eimers

Ecologie & verspreiding
Deze rus draagt nog geen Nederlandse naam en is eveneens Tengere rus uit Noord-Amerika afkomstig. Ze staat in Nederland en België op vergelijkbare plaatsen en onder vergelijkbare condities als Tengere rus, maar in Amerika zou de plant gemiddeld vochtiger staan. Ook bij Tengere rus verslijmt de zaadwand bij wateropname en wordt op deze manier gemakkelijk verspreid. Of er sprake is van bastardering tussen beide taxa is (nog) onduidelijk, maar in ieder geval worden er iets afwijkende individuen aangetroffen. Aangezien het taxon (veel) over het hoofd werd en wordt gezien geeft het verspreidingskaartje een duidelijk vertekend beeld. Deze rus verschilt van Tengere rus door onder andere de veel groter hoogte van de plant (meestal >70 cm), de grotere bloeiwijze met meer verspreid staande bloemen en langere en rechtere internodia en vooral door de vorm, grootte en de verhouding van de zaden met het bloemdek. Zie voor verdere gegevens ook bij Tengere rus.
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website