Sarracenia purpurea


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Sarracenia purpurea is een vleesetende plant die groeit in hoogvenen. De soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar heeft zich via tuinafval en bewuste aanplant in diverse Europese landen kunnen vestigen. In Ierland en Zwitserland zijn voorbeelden bekend van hoogvenen waar S. purpurea in dusdanig grote dichtheden groeit dat het andere (inheemse) soorten weg concurreert. In Nederland zijn enkele vindplaatsen met kleine populaties bekend. De plant voedt zich door insecten die naar de rand van de beker worden gelokt door de vlezig gekleurde patronen en druppels nectar. De rand en de binnenkant van de beker zijn bedekt met gladde cellen zodat een insect langzaam naar beneden glijdt waar het op de bodem van de beker verdrinkt in de verteringssappen van de plant.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: natte heiden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website