Schaafstro var. affine

Equisetum hyemale var. affine


Ecologie & verspreiding
Deze variëteit van Schaafstro, ook wel als een ondersoort beschouwd, vormt als het ware een Amerikaanse tegenhanger van de Europese vertegenwoordiger. Ze is veel groter en forser dan ons taxon en stamt uit Noord-Amerika en Oost-Azië. Ze wordt daar aangetroffen langs diverse watergangen, op vochtige, weinig gedraineerde plaatsen, in ondiep water en in moerassen, in vochtige bossen en in overstroomde gebieden. De grondsoort waarop ze staan kan zowel zand, leem, klei of mergel betreffen. Ze is vaak moeilijk te onderscheiden van Equisetum hyemale s.s. In Nederland en België zijn het verwilderde planten uit tuinen of cultuurrelicten, ze staan dan ook op braakliggende land of in verwaarloosde tuinen. Ze werden en worden in cultuur genomen voor farmacologische doeleinden en worden gebruikt voor herstel, versterking en versoepeling van kraakbeen, pezen, gewrichten en nagels. De plant wordt ook homeopatisch aangewend en in de biologische landbouw gebruikt tegen meeldauw. Men raadplege ook de andere Paardenstaarten.
Familie: Equisetaceae
Groep: paardenstaarten (sporenplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website