Dwergzegge x Geelgroene zegge

Carex oederi subsp. oederi x oedocarpa


Ecologie & verspreiding
Dwergzegge (Carex demissa) en Geelgroene zegge (Carex viridula) zijn twee min of meer sterk op elkaar gelijkende soorten. Bovendien bestaat de hybride van beide soorten. Waar beide soorten samen voorkomen, b.v. op plagplekken in schraal en min of meer vochtig grasland, kan vaak met succes worden uitgekeken naar de hybride. In haar kenmerken is ze intermediair. Belangrijkste evenwel is dat de urntjes leeg zijn, waardoor de vrouwelijke aartjes gemakkelijk tussen duim en wijsvinger zijn samen te drukken: men voelt geen harde nootjes in de urntjes, wel bij de oudersoorten. Hybriden zijn in het veld altijd beter herkenbaar dan later in het herbarium, dus neem er in het veld goed de tijd voor om "verdachte" polletjes aandachtig te bekijken. Hybriden komen ook zelden alleen voor, zodat men al speurende door een vegetatie een scherp beeld kan krijgen van een hybride-populatie. De hier boven genoemde hybride heeft ook net een andere kleur dan de beide ouders, maar dat is in woorden moeilijk uit te drukken.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website