Prunus incisa


© Ruud Beringen

Ecologie & verspreiding
De Fuji-kers is een oorspronkelijk van het Japanse eiland Honsjoe afkomstige kers. Vanwege de vroege en zeer uitbundige bloei is het een geliefde tuinplant. De bloeitijd valt ongeveer samen met die van de sleedoorn. De eerste gedocumenteerde vondst uit Nederland stamt uit 1972, gevonden in een moerassig elzenbos in de buurt van het natuurreservaat de Hel bij Veenendaal. Alle volgende waarnemingen van verwildering stammen van na 2011. In de omgeving van Wageningen zijn inmiddels op meerdere plaatsen verwilderde exemplaren waargenomen. De meeste groeiplaatsen liggen in bosranden net buiten de bebouwde kom. Omdat jonge exemplaren samen met opslag van andere besdragende soorten voorkomen is het aannemelijk dat Fuji-kers door vogels vanuit tuinen verspreid wordt. De Fuji-kers is een soort die alleen opvalt als je
er speciaal op let. Ze lijkt sterk op Zoete kers en wordt daarom mogelijk over het hoofd gezien. De gesteelde bloemen staan net als bij de zoete kers in 1-3 bloemige trossen, maar de kroonbladen zijn iets groter en vooral aan de onderzijde iets rozerood gekleurd. De kelkslippen zijn aanliggend en niet teruggeslagen zoals bij de zoete kers. De paarsrode kersjes meten nog geen centimeter in doorsnede en zijn ongeveer half juni rijp. De smaak lijkt op die van Amerikaanse vogelkers. Buiten de bloeitijd is vooral de fraai dubbel-gezaagde bladrand karakteristiek. De 3-5 cm lange bladeren zijn kleiner dan die van de Zoetekers en opvallend lang toegespitst. 
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website