Bol heidestaartje

Cladonia peziziformis


Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website