Ammoniakschotelkorst

Lecanora barkmaniana


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Thallus korstvormig, dun, bobbelig, witgrijs met gelige ronde tot samenvloeiende soralen. Groeit vooral op ruwe schors op lichte standplaatsen. Wordt verward met Lecanora compallens, die groene soralen heeft. Lecanora expallens heeft een voorkeur voor beschaduwde schors. Reactie: K+ geel.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website