Miskende schotelkorst

Lecanora compallens


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Thallus korstvormig, bobbelig, grijs, in het midden met grijsgroene soralen. De thalli zijn in het algemeen klein en rond van vorm en groeien aan de zonzijde van bomen. Reacties: K+/-geel.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website