Okerbruine veenkorst

Placynthiella dasaea


© Henk-Jan van der Kolk

Familie: Trapeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op hout, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website