Ulevellenmos

Xanthomendoza ulophyllodes


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Ulevellenmos komt bijna alleen voor op oude iepen in de dorpen op de Waddeneilanden. De soort is nog maar recent uit Nederland bekend. Ulevellenmos lijkt op Kroezig dooiermos, maar is veel groter en bedekt meestal een aanzienlijk oppervlak van de boomstam.
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website