Zittend trosoogje

Micarea adnata


Familie: Pilocarpaceae
Groep: korstmossen
Status: Onvoldoende bekend
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website