Groot haarschoteltje

Melaspilea ochrothalamia


Groep: korstmossen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website