Okerbruin schriftmos

Zwackhia viridis


© Erik van Dijk

Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website