Kleinsporig kroesje

Absconditella delutula


© Henk-Jan van der Kolk

Familie: Stictidaceae
Groep: korstmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website