Steenabrikoosjeskorst

Gyalecta jenensis


© Henk-Jan van der Kolk

Familie: Gyalectaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website