Breed takmos

Ramalina canariensis


© Arno van der Pluijm

Familie: Ramalinaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website