Breed takmos

Ramalina canariensis


© Rense Haveman

Familie: Ramalinaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website