Grauw oogje

Micarea subviridescens


Familie: Pilocarpaceae
Groep: korstmossen
Status: Onvoldoende bekend
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op hout, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website