Arthonia apotheciorum


© Arjan de Groot

Familie: Arthoniaceae
Groep: korstmosparasieten
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: parasiet op korstmossen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website