Groene suikerkorst

Fuscidea pusilla


© Hans Toetenel

Ecologie & verspreiding
Thallus klein, tot 2 cm diam, bestaande uit grijsgroene korrels die in het midden soredieus openbarsten. Vruchtlichamen afwezig. UV+ wit. Pionier op gladde tot ruwe, zure schors. Lijkt erg op Fuscidea lightfootii heeft die dezelfde structuur en afmetingen, maar bij die soort zijn altijd klein bruine pycnidiën en soms ook apotheciën aanwezig.
Familie: Fuscideaceae
Groep: korstmossen
Status: Onvoldoende bekend
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website