Blauwgrijs steenschildmos

Parmelia saxatilis


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
Grote, bladvormige soort met lijnvormige pseudocyphellen en isidiën. Zeldzame soort op oude eiken en beuken en hout. Parmelia sulcata heeft geen isidiën. Reactie: K+/- geel.
Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website