Dennenbekermos

Cladonia botrytes


Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website