Sponsbekermos

Cladonia carneola


Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website