Cladonia cervicornis / pulvinata / verticillata


© Arjan de Groot

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website