Witrandschotelkorst

Lecanora semipallida


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Korstvormige soort met bruine apotheciën met helderwitte of helder geelwitte rand. Thallus zichtbaar als een lichtgrijze vlek, ingezonken in het substraat. Apotheciën staan op regelmatige afstand van elkaar en zijn binnen een thallus vaak van gelijke grootte. Op kalkrijke horizontale oppervlakken die tijdelijk vochtig blijven, zoals stoeptegels en liggende kalkstenen grafstenen. Lecanora dispersa heeft apotheciën met een minder opvallende, heldergrijze rand die vaak dicht opeen staan. Lecanora hagenii heeft bruingrijze apotheciën met een grijze rand. De apotheciën zijn binnen een thallus in allerlei ontwikkelingsstadia te vinden.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website