Tweecellig geleimos

Enchylium coccophorum


Familie: Collemataceae
Groep: korstmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2001
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website