Gladde witkorst

Lecidea exigua


Familie: Lecideaceae
Groep: korstmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2001
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website