Xenonectriella subimperspicua


© Henk-Jan van der Kolk

Familie: Nectriaceae
Groep: korstmosparasieten
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: parasiet op korstmossen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website