Doorgroeide duizendknoop

Persicaria amplexicaulis


© Willem Braam

Ecologie & verspreiding
Deze duizendknoop, die nog geen Nederlandse naam draagt, staat op warme en open, zonnige tot licht beschaduwde, droge tot vochtige, matig voedsel- en humusrijke, minerale bodems. De met een houtige, vertakte wortelstok overblijvende plant groeit in tuinen en parken, op grazige en ruige plaatsen, op landgoederen en in boszomen. De soort stamt uit China, Pakistan en de Himalaya, wordt als sierplant gebruikt en is in West-Europa plaatselijk ingeburgerd, met name in Engeland en Ierland. In Nederland is ze verspreid door het land verwilderd aangetroffen. Omdat de in pollen groeiende plant in onze contreien niet tot vruchtzetting komt, en het uitsluitend van vegetatieve vermeerdering moet hebben, gaat het veelal uit opslag uit tuinafval. Het taxon is onmiskenbaar door haar enkelvoudige en eindstandige schijnaren en het feit dat de bovenste bladeren stengelomvattend zijn. Verder hebben de gesteelde en ongevleugelde rozetbladeren een hartvormige bladvoet en een spitse top en tenslotte zijn de lange tuitjes tot aan de basis in tweeën gedeeld.
Familie: Polygonaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website