Pampagras

Cortaderia selloana


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
Pampagras of Pampasgras is 1 tot 3 meter hoog gras dat haar oorsprong in Zuid-Amerika heeft. Vanwege haar zeer fraaie cremewitte tot roze/gouden pluimen is de soort al geruime tijd een populair siergras dat veel aangeplant wordt in tuinen en beplantingen. Vanaf 2008 worden in toenemende mate verwilderingen waargenomen. De planten worden aangetroffen in bermen, in stedelijke gebied en in duingebieden. Vestigingen op braakliggende terreinen duiden op verspreiding door middel van zaden, die door de wind verspreid worden (vruchtpluis). De toename kan mogelijk verklaard worden wordt doordat er aanvankelijk alleen vrouwelijke cultivars in de handel waren. Nu er recent ook stuifmeel producerende cultivars in de handel zijn worden de vrouwelijke cultivars bestoven en zetten zaad. In enkele Zuid-Europese landen en in Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland wordt Pampagras als een invasieve exoot beschouwd. In gematigde klimaatzone's gedraagt de soort zich binnen Europa (nog) niet invasief, maar breidt zich wel uit. In het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk is de soort al vrij algemeen verwilderd o.a. langs wegen en spoorwegen, op kliffen langs de kust en in duingebieden. Mogelijk vestigt Pampagras zich ook in Nederland in de toekomst in toenemende mate in droge biotopen in natuurgebieden, zoals de kust- of rivierduinen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website