Geplooid sneeuwklokje

Galanthus plicatus


© Hanneke Waller

Ecologie & verspreiding
Geplooid sneeuwklokje is inheems langs de westelijke kust van de Zwarte zee. In Nederland is ze slechts van enkele plekken  bekend, maar vanwege haar gelijkenis met Gewoon sneeuwklokje wordt ze mogelijk over het hoofd gezien. Geplooid sneeuwklokje valt in vergelijking met Gewoon sneeuwklokje van verre op door haar forsere gedaante, de rechtopstaande stand van bloeistengels en bladeren en de naar verhouding grote bloemen. De binnenste bloemdekbladen hebben een groene vlek aan de top en/of aan de basis, die soms met elkaar verbonden kunnen zijn. Bovendien is de bladontplooiing vlak (niet ineen gerold), zijn de bladranden naar beneden gevouwen (niet vlak) en zijn de bladeren grijsgroen van kleur (niet groen) en hebben een breedte van tenminste 1 - 2 cm, (niet 0,6 -1 cm). In Nederland wordt Geplooid sneeuwklokje voornamelijk gevonden in parkbossen, en daarnaast in lagere aantallen langs kanaal- en slootkanten, op begraafplaatsen en in houtsingels en groenstroken.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website