Voorjaarslathyrus

Lathyrus vernus


© Jelle Hofstra

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - -

Hoogte -

Geslachtsverdeling -

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn niet vertakt, niet gevleugelden kaal of iets behaard.Deplantgroeitin pollen. De stengels worden niet zwart wordend tijdenshet drogen.

Bladeren - De bladeren zijn geveerd met 2 tot 4 paar eironde tot lancetvormige, 3 tot 7 cm lange en 1 tot 3 cm brede deelblaadjes met een lang toegespitste topenzonder rank.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Lang gesteelde trossen met 3 tot 7 (soms tot 10),paarsrode, later blauwgroene, 1,3 tot 2 cm grote bloemen, die even lang zijn als hun schutblad.

Vruchten - Een doosvrucht. De bruine peul is 4 tot 6 cm lang, kaalenbevat 8 tot 14 zaden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Licht beschaduwde plaatsen op vochthoudende, kalkrijke grond.

Groeiplaats - Bossen, bosranden, struwelen en heggen.
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website