Perzische berenklauw

Heracleum persicum


© Eli Fremstad (Artsdatabanken) CC BY 4.0

Ecologie & verspreiding
Perzische berenklauw is een sterk op Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum en Heracleum sosnowskyi lijkende forse schermbloemige, en daarmee bekend als een van de drie ‘reuzenberenklauwen’ binnen het geslacht Heracleum. Perzische berenklauw is de enige echte meerjarige soort van de drie, die meerdere jaren achtereen bloeistengels produceert. De andere Reuzenberenklauwen sterven af na vruchtzetting. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Turkije, Iran en Irak.De soort is in verschillende botanische tuinen in Europa geïntroduceerd, maar vooral in Scandinavië (Noorwegen) gaan verwilderen, waar zij een snelle uitbreiding kent. Inmiddels komt de soort ook voor in Denemarken, Finland en Zweden, zij het minder frequent dan in Noorwegen. Buiten haar oorspronkelijke verspreidingsgebied kan de soort massavegetaties vormen waarbij andere plantensoorten volledig worden onderdrukt. Net als bij de andere Reuzenberenklauwen kan het sap van Perzische berenklauw, wanneer het in aanraking komt met de huid, brandwonden veroorzaken.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Ecologische groep: stinseplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website