Schijnambrosia

Parthenium hysterophorus


© Johan van Valkenburg

Ecologie & verspreiding
Parthenium hysterophorus is een éénjarige, tamelijk forse composiet. Ze komt van oorsprong voor in de zuidelijke Verenigde Staten en Centraal- en Zuid-Amerika. De plant is op verschillende plekken ongewild geïntroduceerd, waarschijnlijk als vervuiling in zadenmengsels. De soort groeit op allerlei bodemtypen en in een grote verscheidenheid aan habitats. De lage eisen, sterk competitieve kracht en goede verspreiding stimuleren de wereldwijde snelle uitbreiding van de soort. In Europa is de soort in België en Polen opgedoken en bestreden. Parthenium hysterophorus kan dichte begroeiingen vormen waarbij andere soorten verdrukt worden, vooral in verstoorde situaties zoals ruderaal terrein, stedelijk gebied, bermen en spoorwegen, maar ook langs rivieroevers en overstromingszones. De soort is giftig voor vee en kan de kwaliteit van melk en vlees beïnvloeden. De plant kan dermatitis en ademhalingsproblemen veroorzaken. Parthenium hystrophorus staat op de Unielijst. Dit houdt in dat bezit, handel en vervoer van deze soort verboden is en dat gevonden exemplaren bestreden moeten worden.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website