Molmuis

Arvicola scherman


© Paul van Hoof

Ecologie & verspreiding
De molmuis lijkt veel op de woelrat en deze twee werden voorheen ook wel als ondersoorten beschouwd. De molmuis is gemiddeld kleiner, heeft een relatief kortere staart, een veelal iets lichter gekleurde grijsbruine vacht en een iets anders gebouwde schedel. Zwarte tot zwartbruine exemplaren komen minder vaak voor dan bij de woelrat. De soort leeft ondergronds in zelfgegraven gangen, maar komt bij dekkingbiedende ruigte vaker boven de grond (Van der Kooij & Van Maanen 1994). De molmuis graaft een wijdvertakt tunnelsysteem van gemiddeld 40 m, maar dit kan oplopen tot meer dan 300 m. Het gangenstelsel heeft twee niveaus: een oppervlakkig netwerk om te foerageren en een dieper gelegen netwerk met kraam- en voorraadkamers. De uitgegraven grond wordt in hopen boven de grond gebracht. Deze hopen zijn platter dan molshopen, bestaan uit fijnere kluiten en liggen onregelmatiger verspreid, zonder zichtbare gang daartussen.
Familie: Muridae
Groep: Knaagdieren
Status: Rode lijst (2009): Onvoldoende gegevens
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website