Ree

Capreolus capreolus


© Jaap Luijendijk

Ecologie & verspreiding
De ree lijkt op een klein hert. Bokken zijn met hun kleine gewei onmiskenbaar, maar de geiten kunnen worden verward met kalveren van edelhert of damhert. Een volwassen ree weegt tot 25 kg. De voortplantingstijd is juli-augustus, maar door de unieke uitgestelde implantatie van de bevruchte eicel worden de als regel een, soms twee jongen pas in de volgende lente geboren. De dieren zijn het meest actief in de schemering, maar dagactiviteit is ook heel gewoon. Tijdens de voortplantingstijd verdedigen zowel bokken als geiten een territorium tegen seksegenoten. Het territorium van de geiten varieert van 30-50 ha, dat van een bok kan territoria van meerdere geiten overlappen. Vooral in open landschap kunnen in de winter grote groepen worden gevormd, tot enkele tientallen dieren toe. Reeën kunnen over grote afstanden migreren.
Familie: Cervidae
Groep: Evenhoevigen
Status: Rode lijst (2009): Thans niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemeen
© 2020  NDFF
Ga naar de volledige website