Hamster

Cricetus cricetus


© René Janssen

Ecologie & verspreiding
De hamster is een relatief fors knaagdier met een oranjebruine vacht, gelig-witte vlekken in de hals en op de kop, een zwarte buik met een helder wit vlekkenpatroon en een kort staartje. Hamsters kunnen tot 27 cm lang worden met een gewicht tot 400 g. In Nederland en Vlaanderen wordt de hamster ook wel ‘korenwolf’ of ‘korenwoôf’ genoemd. Lange tijd is aangenomen dat de hamsters in België, Nederland en aangrenzend Nordrhein-Westfalen tot de ondersoort Cricetus c. canescens behoorden. Recent genetisch en morfologisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat er weliswaar sprake is van een genetisch duidelijk te onderscheiden subpopulatie, maar ook dat het verschil te klein is om de status van ondersoort te handhaven.
Vanaf september wordt een wintervoorraad in de burcht aangelegd. Afhankelijk van het aanbod blijven de hamsters tot in november actief voedsel verzamelen, waarbij tot 20 kg aan wintervoorraad verzameld kan worden. Om de winterperiode te overleven heeft een hamster naar schatting aan 1-2 kg wintervoorraad voldoende.
Familie: Muridae
Groep: Knaagdieren
Status: Rode lijst (2009): Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzaam
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website