Egel

Erinaceus europaeus


© Jelger Herder

Ecologie & verspreiding
De egel is een van de bekendste inheemse zoogdieren en is met geen enkel ander dier te verwarren. Hij is maximaal 31 cm lang en weegt dan tot ongeveer 1 kg. Voor de winterslaap kan een volwassen egel wel 1,5 kg wegen. Van de inheemse insecteneters is de egel de enige soort die een echte winterslaap houdt, die duurt van november tot eind maart. Het mag daarom opmerkelijk worden genoemd dat er ook uit de maanden december-februari meldingen zijn (bijna 4%; www.waarneming.nl). Een paar keer per maand wordt de slaap onderbroken. Meestal duren de wakkere perioden slechts een paar uur en blijven de egels in hun nest, maar soms kunnen ze enkele dagen actief blijven en ook van nestplaats veranderen. Er worden dan ook in de winter wel egels waargenomen die veelal niet ‘zielig’ zijn en die, tenzij ze duidelijk sterk vermagerd zijn, ook niet naar een egelopvang hoeven te worden gebracht.
Familie: Erinaceidae
Groep: Insecteneters
Status: Rode lijst (2009): Onvoldoende gegevens
Zeldzaamheid: algemeen
© 2020  NDFF
Ga naar de volledige website