Spitssnuitdofijn van Gray

Mesoplodon grayi


Ecologie & verspreiding
De spitssnuitdolfijn van Gray wordt ruim 5,5 m lang. Volwassen dieren hebben een opvallende, bijna witte snuit. De soort heeft in de bovenkaak een rij rudimentaire tandjes, die alleen bij volwassen exemplaren doorbreken. De tand in de onderkaak staat, gerekend vanaf de punt, op ongeveer een derde van de kaaklengte.
Familie: Ziphiidae
Groep: Walvisachtigen
Status: Rode lijst (2009): Niet beschouwd
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website