Hazelmuis

Muscardinus avellanarius


© Ruud Foppen

Ecologie & verspreiding
De hazelmuis is een kleine slaapmuis met een oranjebruine vacht en een ruig behaarde staart. Opvallend zijn de grote bolle ogen en de grote ronde oren. De lengte van neus tot staartpunt is ongeveer 15 cm, de helft daarvan is staart. Het gewicht is erg afhankelijk van de tijd van het jaar: ’s zomers rond 18 g, maar in de herfst door de aanleg van een vetvoorraad tot 30 g. Met die vetvoorraad kan de soort een 4-5 maanden lange winterslaap houden, van november tot maart.
Bijzonder voor een muizensoort is dat mannetje en vrouwtje ieder een eigen ‘home range’ bezetten, die soms deels overlappen. Mannetjes hebben doorgaans grotere home ranges dan vrouwtjes (bv. 0,50-0,70 ha versus 0,25-0,35 ha in Engeland, maar de afmetingen ervan verschillen tussen diverse landen.
Nestjes worden gebouwd in boomholten of nestkasten, maar hazelmuizen maken ook vrijhangende nesten in bijvoorbeeld braamstruweel, hulst of adelaarsvaren. Het zijn vrij losse bolvormige bouwsels van grashalmen en bladeren met een doorsnede van ongeveer 10 cm. De voortplanting vindt plaats in de zomer. Hiervoor wordt een wat groter en steviger nest gemaakt met een duidelijke binnenkamer, bekleed met fijne grassprietjes. Er zijn een, soms twee, worpen van 4-5 jongen.
Familie: Myoxidae
Groep: Knaagdieren
Status: Rode lijst (2009): Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzaam
© 2020  NDFF
Ga naar de volledige website